Úspěch stojí na oddanosti a férovosti. Vždy Vám upřímně povím svůj názor na to, jak se věci mají, a pak najdu tu nejhladší cestu do cíle.

Ondřej Novák

Zakládající partner Winternitz Investments

Ondra se věnuje především přípravě strategie pro M&A projekty a celkovému řízení chodu Winternitz Investments.

Pokud má projekt šanci na úspěch, Ondra ho k němu dovede, i kdyby se po cestě objevily jakékoliv překážky. Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze, následně se stal advokátem a advokacii se věnuje i nadále. Má v sobě hluboko zakořeněnou byznysovou dravost a tah na branku. Smysl své práce našel v propojování lidí, kteří si umí navzájem pomoci, a vyhledávání synergických partnerství. Vyjednávání ho vyloženě baví, nejlepší odměnou a naplněním pak pro něj je spokojenost klientů v často životních transakcích.

Svým klientům kromě pohledu M&A poradce nabízí i hluboké pochopení právních mechanismů, na kterých každá úspěšná transakce bez výjimky stojí. Díky tomu umí správně zhodnotit faktory ovlivňující valuaci společností a předvídat, které záležitosti je potřeba dát do pořádku před finální due diligence. Pokud to pro projekt znamená skutečný přínos, dokáže přivést renomované odborníky na potřebnou oblast.

  • Zkušenosti

    Po dokončení studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze založil svou první společnost, analyticko-poradenský boutique AID Partners, a souběžně se věnoval i právní dráze. Své zkušenosti z podnikového i právního poradenství se vždy snažil efektivně přenášet do byznysu, což ho následně v roce 2015 vedlo k založení investičně-poradenské společnosti Winternitz Investments se zaměřením na oblast investic a M&A, která velmi zajímavě spojuje právě svět práva a byznysu.

    Dnes v referencích tohoto M&A boutique najdete více než dvě desítky uzavřených transakcí a investic, v nichž Ondra efektivně uplatnil vhled do fungování finančního a obchodního práva spojeného se znalostí zákonitostí M&A transakcí a investičních projektů. Kromě prodejů a koupí obchodních podílů se specializuje také na poradenství při významných nemovitostních transakcích v Česku i zahraničí. Vedle Winternitz se dále věnuje i ostatním pracovním aktivitám – je advokátem v Česku i na Slovensku a společnost AID Partners oslavila již 8 let úspěšné existence.

    Ondra má vášeň pro sport, a to jak aktivně, tak i v rovině sportovního práva. Je členem Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR či představitelem disciplinárních orgánů dalších sportovních federací. Velmi rád také cestuje a poznává nová místa, často ve společnosti svého čtyřnohého parťáka. Baví jej také dobrovolnická činnost, třeba v podobě dlouhodobého působení v národním boardu globální organizace CISV International.