Prodej nemovitostního celku

Našli jsme cestu pro sjednocení zájmů 6 spoluvlastníků pozemků a propojili je s korporátním kupcem, v tomto případě významným developerem, akvírujícím nemovitost za zajímavých podmínek.

Prodej nemovitostního celku

Klíč k úspěchu

Majitele pozemků v okolí Prahy, kteří měli delší dobu zájem nemovitostní celek prodat, jsme sjednotili a představili tuto investiční příležitost vytipovanému kupujícímu – významnému developerovi. Poradci Winternitz facilitovali celý proces ke spokojenosti obou stran včetně příprav pro Due Diligence, návrhu podmínek Term Sheetu až po podpis smluvní dokumentace.

Výzva po cestě

Na straně klienta stálo 6 osob spoluvlastnících rozsáhlý pozemek, u kterých bylo potřeba nejprve sjednotit a sladit očekávání. Ta byla původně do jisté míry odlišná, spojená jen zájmem prodat. Druhým krokem této výzvy bylo najít a oslovit potenciálního kupce, u kterého bude předpoklad, že by vzhledem k rozsahu zvládl celou transakci realizovat.

V tomto případě jsme zvolili strategii postupu “od shora”, tedy rychlé potvrzení zájmu s klíčovým decision-makerem u potenciálního kupce. Vyhnuli jsme se tak obvykle zdlouhavému předávání projektu mezi různými články korporace. Tato zkratka se ukázala jako velice funkční a za 12 měsíců od prvního setkání s klientem se i přes veškerá Covidová omezení podepisovaly kupní smlouvy.

Toto je typ transakce, který by se bez poradců nejspíš neuskutečnil, resp. by byl tak komplikovaný a neefektivní, že by se k němu ani jedna ze stran neodhodlala. Nám se podařilo uzavřít stamilionovou transakci za 12 měsíců od výkopu, propojit zdánlivě nepropojitelné a najít tu správnou cílovou skupinu, pro kterou byla tato příležitost atraktivní.

Prohlédněte si také

Další případové studie

Ostravská skupina předána strategickému investorovi

Ostravská skupina předána strategickému investorovi

Prozkoumejte toto vítězství M&A
Prodej minoritního podílu společníkům

Prodej minoritního podílu společníkům

Prozkoumejte toto vítězství M&A
Prodej spol. C SYSTEM a Český servis invest. fondu J&T Thein

Prodej spol. C SYSTEM a Český servis invest. fondu J&T Thein

Prozkoumejte toto vítězství M&A
Vyhledání strategického partnera – investora

Vyhledání strategického partnera – investora

Prozkoumejte toto vítězství M&A