Prodej spol. C SYSTEM a Český servis invest. fondu J&T Thein

Představitelé Winternitz řídili prodej části skupiny C SYSTEM zahrnující společnost C SYSTEM CZ, jednoho z největších hráčů v ICT službách, českou servisní jedničku Český servis a společnost C SYSTEM NET, jejichž agregované tržby dosahují 1,8 miliardy Kč. Jedná se o jednu z největších transakcí na českém IT trhu za poslední dobu.

Prodej spol. C SYSTEM a Český servis invest. fondu J&T Thein

Klíč k úspěchu

Základním klíčem úspěchu v tomto případě byla vhodná volba kupujícího a konkrétní představení atraktivity a skutečné hodnoty prodávaných společností. S ohledem na velikost C SYSTEM a rozmanitou pobočkovou síť, kterou disponuje i Český servis, jsme byli připraveni věnovat dostatek času fázi due diligence a detailní prověrce fungování společností v praktické rovině. To nám velice pomohlo ve finále splnit i všechny regulatorní aspekty.

Celý proces jsme srozumitelně komunikovali směrem ke všem představitelům kupujícího – oběma akcionářům fondu i jeho správci. Úspěchu se nám podařilo dosáhnout díky nepodcenění výše uvedených klíčových prvků a faktickému „začlenění se“ do struktur prodávaných společností po dobu transakce.

Výzva po cestě

Výzev se zde objevilo hned několik. Jednání o transakci začínala v momentě rozmáhající se pandemie COVID-19, což znamenalo nutnost adaptovat se na vzniklá omezení, která měla dopad na jednání o transakci a ovlivnila i mnohé praktické aspekty. V průběhu přípravy transakce docházelo postupně k vyčleňování dvou dílčích divizí, které nebyly součástí transakce a zůstaly původnímu majiteli, který se nadále věnuje jejich rozvoji. Naším úkolem bylo koordinovat i tuto agendu a zajistit její úspěšné zvládnutí.

Prohlédněte si také

Další případové studie

Ostravská skupina předána strategickému investorovi

Ostravská skupina předána strategickému investorovi

Prozkoumejte toto vítězství M&A
Prodej minoritního podílu společníkům

Prodej minoritního podílu společníkům

Prozkoumejte toto vítězství M&A
Prodej nemovitostního celku

Prodej nemovitostního celku

Prozkoumejte toto vítězství M&A
Vyhledání strategického partnera – investora

Vyhledání strategického partnera – investora

Prozkoumejte toto vítězství M&A