Vyhledání strategického partnera – investora

Společnosti působící v oblasti ICT jsme pomohli hned dvakrát s vyhledáním strategického partnera – investora, který umožnil posílit její další rozvoj.

Vyhledání strategického partnera – investora

Klíč k úspěchu

Naším klientem byl zakladatel a majoritní akcionář společnosti působící v ICT sektoru, který řešil nenadálou situaci vyvolanou změnou investiční strategie jednoho ze stávajících investorů, kdy došlo k uvolněním jeho podílu. V krátkém čase bylo naším úkolem najít spolehlivého partnera, který by měl zájem o podíl odcházejícího investora a efektivně by pomohl i s dalším rozvojem společnosti. Pro velký úspěch se klient na Winternitz obrátil i o necelý rok později, kdy měl do společnosti vstoupit další strategický investor.

Výzva po cestě

Omezený čas a zároveň požadavek na nalezení partnera, který společnosti přinese určitou strategickou hodnotu, vyžadovalo z naší strany pečlivé vyhledání a oslovení vhodných potenciálních kupců. Samozřejmostí bylo dosažení maximální efektivity a přesnosti při facilitaci následujícího procesu.

A jak naši práci hodnotí klient? „S oběma tranšemi jsme velice spokojeni a těšíme se na další spolupráci! Ne líbivé řeči, ale skutečné výsledky v byznysu rozhodují. A ty dokáže Winternitz skutečně přinést,” uvedl v referenčním dopise zakladatel klientské společnosti. Nám nezbývá než dodat, že se na další spolupráci těšíme také.

Prohlédněte si také

Další případové studie

Ostravská skupina předána strategickému investorovi

Ostravská skupina předána strategickému investorovi

Prozkoumejte toto vítězství M&A
Prodej minoritního podílu společníkům

Prodej minoritního podílu společníkům

Prozkoumejte toto vítězství M&A
Prodej nemovitostního celku

Prodej nemovitostního celku

Prozkoumejte toto vítězství M&A
Prodej spol. C SYSTEM a Český servis invest. fondu J&T Thein

Prodej spol. C SYSTEM a Český servis invest. fondu J&T Thein

Prozkoumejte toto vítězství M&A